کانال تلگرام رکورد

جهت عضویت در کانال تلگرام شرکت رکورد ، وارد آدرس زیر شوید 

https://t.me/recordsd


جهت عضویت در کانال تلگرام دستگاه برش لیزر روتک ، وارد آدرس زیر شوید 

https://t.me/ROTEC